Прес-реліз

ПРЕС-РЕЛІЗ

24–25 жовтня 2013 року в м. Луганську відбувся

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології».

Метою Форуму є розроблення рекомендацій для комплексного розв’язання муніципальних і регіональних проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами, сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу, формування нормативно-правової бази, реалізація екологічно дружніх, ресурсо- та енергоефективних технологій, сприяння залученню інвестицій та інновацій, налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва, збереження довкілля, впровадження засад збалансованого розвитку в Україні.

Організаторами Форуму є Всеукраїнська екологічна ліга, Центр міжнародних конвенцій та проектів, ТОВ «Медіа ДАК», Центр муніципальних технологій.

У відкритті та роботі Форуму взяли участь Олег Проскуряков, Міністр екології та природних ресурсів України, Ірина Сех, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Геннадій Темник, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Володимир Пристюк, голова Луганської обласної державної адміністрації, Кравченко Сергій Іванович, міський голова м. Луганська, Олександр Єфремов, Народний депутат України, Сергій Волков, старший програмний менеджер Програми розвитку ООН в Україні, Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, Олег Недава, голова Наглядової ради ТОВ «Надра Луганщини».

У рамках Форуму організовано конференційні заходи (круглі столи, семінари тощо), презентаційно-ділову зону, де учасники мали можливість провести презентацію компанії, розповісти про сучасні технології переробки відходів, встановити корисні бізнес-контакти, виставку «Управління відходами», на якій представлено інформацію про підприємства, установи та організації, які працюють у сфері поводження з відходами, презентовано зразки товарів, виробів, інформаційні та рекламні матеріали на спеціальних виставкових стендах.

Проблеми утворення відходів і поводження з ними є надзвичайно гострими для України. З одного боку, природні ресурси використовують за екстенсивним принципом, що не відповідає принципам збалансованого розвитку і призводить до вичерпання мінеральних і сировинних запасів, з іншого ‑ нераціональне використання ресурсів, застарілі технології та відсутність сфери вторинної переробки зумовлюють утворення великих обсягів відходів, зберігання яких потребує вилучення значних земельних ділянок. Зберігання та накопичення відходів, особливо токсичних, є джерелом тривалого негативного впливу на стан здоров’я людей і якість навколишнього середовища.

У 2012 році загальні обсяги утворення відходів становили майже 0,5 млрд т, їх накопичення – понад 14 млрд т. За експертною оцінкою, обсяг накопичення відходів в Україні досяг 36 млрд т. Щорічно у несанкціонованих місцях розміщується близько 1 млн т відходів, у тому числі небезпечних. Площа поверхневих сховищ (шламонакопичувачі, терикони, золовідвали тощо) досягла 165 тис. га.

Крім того, щороку утворюється понад 50 млн м3 побутових відходів та експлуатується понад 6 тисяч сміттєзвалищ, які в переважній більшості не відповідають екологічним вимогам.

Лише незначна частина відходів знаходить застосування як вторинні матеріальні ресурси.

Відсутність належних умов для утилізації та знешкодження відходів призводить до того, що на виробничих територіях накопичується значна кількість промислових відходів, в тому числі небезпечних.

В Україні триває практика прийняття економічних, соціальних, технологічних і екологічних рішень без необхідного поєднання їх в єдину комплексну систему на основі стратегії збалансованого (сталого) розвитку. У національні, регіональні та секторальні програми та плани поки що не інтегровано екологічну складову. Це стосується і рішень органів влади, і бізнес-структур.

Тому дотримання ідей корпорати́вної соціа́льної відповідальності сьогодні є вкрай актуальним. Відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, за середовище, на яке ці рішення впливають, має бути інтегрована у поточну діяльність кожної організації, кожного підприємства. Корпорати́вна соціальна відповідальність є добровільною діяльністю компаній приватного і державного секторів, спрямованою на дотримання високих стандартів виробничої діяльності, соціальних стандартів, мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Складові збалансованого (сталого) розвитку (економічна, екологічна та соціальна) мають розвиватися одночасно й безупинно, щоб суспільство рухалося в майбутнє, даючи можливість бізнесу зростати, а громадянам – задовольняти свої потреби, зберігаючи при цьому природні екосистеми. В українських бізнесових колах розуміння важливості єдності цих складових має вийти на перший план.

Учасники Форуму розглянули екологічні проблеми у сфері поводження з відходами в Україні, особливий наголос було зроблено на необхідності об’єднання зусиль влади, громадськості та бізнесу для збереження довкілля.

Під час відвідання рекультивованого полігону твердих побутових відходів м. Луганська учасники продовжили обговорення та наголосили на посиленні контролю з боку органів влади за раціональним використанням ресурсів і безпечним поводженням з відходами.

Учасники виступили з доповідями, в яких порушили питання формування й реалізації стратегії регіональної екологічної політики щодо експлуатації Стадницького сміттєзвалища у Вінницькій області, обговорили еколого-гідрогеологічні аспекти функціонування полігону твердих побутових відходів у м. Керчі, сучасний стан сміттєзвалищ у Закарпатті та проблеми поводження з побутовими відходами на прикладі м. Луганська та Київської області, а також оприлюднили результати аналізу ситуації щодо поводження з відходами на Рівненщині.

Викликала інтерес презентація Національного проекту «Чисте місто» як варіант розв’язання проблем поводження з побутовими відходами та їх утилізації.

Екологічні ризики збирання та утилізації побутових батарейок і проблеми вилучення кольорових металів з відпрацьованих хімічних джерел струму було висвітлено під час презентації громадської екологічної кампанії «Батарейкам – утилізація!».

Під час роботи секцій було розглянуто питання стратегічного планування у сфері поводження з твердими побутовими відходами особистих селянських господарств та проекту селективного збирання твердих побутових відходів, наголошено на доцільності впровадження передового європейського досвіду поводження з відходами на рівні місцевих громад.

Було також запропоновано модель міжсекторальної взаємодії у захисті від негативного впливу розміщення відходів та внесено пропозиції до проекту селективного збирання твердих побутових відходів.

Особливу увагу було приділено питанню обстеження полігонів твердих побутових відходів, утилізації біогазу в енергетичних установках та ліквідації забруднення водних об’єктів стоками полігонів.

Учасники наголосили на необхідності доопрацювання та схвалення проекту Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва, розроблення Стратегії розвитку більш чистого виробництва на період до 2020 року і Національного плану дій з розвитку більш чистого виробництва на період з 2013 до 2016 року, вони вважають, що потрібно також розробити, ухвалити та реалізувати проекти законодавчих і нормативно-правових актів з питань екологізації промисловості, зокрема щодо впровадження фінансово-економічних механізмів підтримки господарюючих суб’єктів, які прагнуть зменшити обсяги шкідливих викидів і відходів виробництва, впроваджують і розвивають природоохоронні ресурсоощадні та маловідходні технології.

Було обговорено взаємодію громадськості та влади у розв’язанні проблеми ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.

У ході дискусії було порушено питання про механізми забезпечення прав громадян у сфері поводження з відходами на безпечні для їхнього життя та здоров’я умови під час здійснення операцій щодо поводження з відходами; одержання в установленому порядку повної та достовірної інформації про безпеку об’єктів поводження з відходами як тих, що експлуатуються, так і тих, будівництво яких планується; розміщення, проектування, спорудження та експлуатацію об’єктів поводження з відходами; відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та майну громадян внаслідок порушення законодавства про відходи.

Важливим кроком для ефективної реалізації екологічної політики в Луганській області стало підписання Меморандуму про співробітництво між Міністерством екології та природних ресурсів України, Луганською обласною радою та бізнесовими структурами з метою реалізації державної екологічної політики у сфері поводження з відходами, координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

Підписання Меморандуму допоможе налагодити партнерство органів державної влади та місцевого самоврядування, науки, освіти, бізнесу, громадських організацій для поліпшення стану довкілля.

Пріоритетами партнерства мають стати:

– інтеграція екологічної складової в галузеві та регіональні стратегії та програми;

– створення еколого-економічних умов для збалансованого розвитку;

– формування екологічної свідомості та світогляду населення України на засадах збалансованого розвитку;

– збереження біорізноманіття та екосистем;

– формування умов для відтворення природних ресурсів;

– гарантування екологічної безпеки для здоров’я та життя населення;

– розширення участі громадськості у формуванні та реалізації державної екологічної політики.

 

Учасники Форуму ухвалили Резолюцію, в яку увійшли пропозиції представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науки, освіти, бізнесу, громадських організацій з питань:

– формування системи інтегрованого управління відходами в Україні;

– формування та реалізації ефективної регіональної політики поводження з відходами;

– адміністрування та впровадження сучасних технологій переробки та утилізації промислових і побутових відходів в Україні;

– поводження з небезпечними відходами;

– екологічних, соціальних, економічних проблем сміттєзвалищ;

– охорони навколишнього середовища та здоров’я населення від негативного впливу розміщення відходів;

– участі громадськості у формуванні системи інтегрованого управління відходами в Україні.

 

Прес-центр

Національного форуму

«Поводження з відходами в Україні:

законодавство, економіка, технології»

тел.: 099-055-47-39