Конференційні заходи

Перша пленарна сесія, 24 жовтня 2013 року 

«Формування системи інтегрованого управління відходами в Україні: законодавство, економіка, інвестиції»

Під час проведення пленарної сесії було розглянуто екологічні проблеми у сфері поводження з відходами в Україні та запропоновано шляхи їх розв’язання.

Особливий наголос було зроблено на необхідності об’єднання зусиль влади, громадськості та бізнесу для збереження довкілля.

У пленарному засіданні взяли участь Олег Проскуряков, Міністр екології та природних ресурсів України, Ірина Сех, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Геннадій Темник, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Володимир Пристюк, голова Луганської обласної державної адміністрації, Кравченко Сергій Іванович, міський голова м. Луганська, Олександр Єфремов, народний депутат України, Сергій Волков, старший програмний менеджер Програми розвитку ООН в Україні, Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, Олег Недава, голова Наглядової ради ТОВ «Надра Луганщини».

У ході дискусії було висловлено зауваження та пропозиції стосовно проблем поводження з побутовими відходами в регіонах країни.

Важливим кроком для ефективної реалізації екологічної політики Луганської області стало підписання Меморандуму про співробітництво між Міністерством екології та природних ресурсів України, Луганською обласною радою та бізнесовими структурами з метою реалізації державної екологічної політики у сфері поводження з відходами, координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

Підписання Меморандуму допоможе налагодити партнерство органів державної влади та місцевого самоврядування, науки, освіти, бізнесу, громадських організацій для поліпшення стану довкілля.

Пріоритетами партнерства мають стати:

– інтеграція екологічної складової в галузеві та регіональні стратегії та програми;

– створення еколого-економічних умов для збалансованого розвитку;

– формування екологічної свідомості та світогляду населення України на засадах збалансованого розвитку;

– збереження біорізноманіття та екосистем;

– формування умов для відтворення природних ресурсів;

– гарантування екологічної безпеки для здоров’я та життя населення;

– розширення участі громадськості у формуванні та реалізації державної екологічної політики.

Під час відвідання рекультивованого полігону твердих побутових відходів м. Луганська учасники продовжили обговорення та наголосили на посиленні контролю з боку органів влади за раціональним використанням ресурсів і безпечним поводженням з відходами. 

 


 

Секція 1. «Формування та реалізація ефективної регіональної політики поводження з відходами»

Предметом обговорення були проблеми поводження з відходами та їх утилізації в Україні на регіональному рівні, зокрема, на території міст, малих сіл і селищ.

Було висвітлено особливості управління поводженням з відходами та приділено увагу питанню зменшення обсягів захоронення відходів як пріоритетному напряму екологічної стратегії у регіонах країни. На засіданні обговорювали можливості використання потенціалу кластеризації та концептуальні засади формування регіональної політики поводження з енергетичними біовідходами. Не менш важливим було питання розвитку ринку паливних гранул, виготовлених з відходів сільськогосподарського виробництва.

Розглянуто питання стратегічного планування у сфері поводження з твердими побутовими відходами особистих селянських господарств та проект селективного збирання твердих побутових відходів.

Наголошено на доцільності впровадження передового європейського досвіду поводження з відходами на рівні місцевих громад.

Було також запропоновано модель міжсекторальної взаємодії у захисті від негативного впливу розміщення відходів та внесено пропозиції до проекту селективного збирання твердих побутових відходів.

 


 

Секція 2. «Побутові відходи: адміністрування, переробка та технології утилізації в Україні» 

Предметом обговорення були проблеми поводження з відходами та їх утилізації в Україні на регіональному рівні, зокрема, на території міст, малих сіл і селищ.

Було висвітлено особливості управління поводженням з відходами та приділено увагу питанню зменшення обсягів захоронення відходів як пріоритетному напряму екологічної стратегії у регіонах країни. На засіданні обговорювали можливості використання потенціалу кластеризації та концептуальні засади формування регіональної політики поводження з енергетичними біовідходами. Не менш важливим було питання розвитку ринку паливних гранул, виготовлених з відходів сільськогосподарського виробництва.

Розглянуто питання стратегічного планування у сфері поводження з твердими побутовими відходами особистих селянських господарств та проект селективного збирання твердих побутових відходів.

Наголошено на доцільності впровадження передового європейського досвіду поводження з відходами на рівні місцевих громад.

Було також запропоновано модель міжсекторальної взаємодії у захисті від негативного впливу розміщення відходів та внесено пропозиції до проекту селективного збирання твердих побутових відходів.

 


 

Секція 3. «Поводження з небезпечними відходами в Україні: екологічні, економічні та соціальні аспекти»

Предметом обговорення були проблеми поводження з відходами та їх утилізації в Україні на регіональному рівні, зокрема, на території міст, малих сіл і селищ.

Було висвітлено особливості управління поводженням з відходами та приділено увагу питанню зменшення обсягів захоронення відходів як пріоритетному напряму екологічної стратегії у регіонах країни. На засіданні обговорювали можливості використання потенціалу кластеризації та концептуальні засади формування регіональної політики поводження з енергетичними біовідходами. Не менш важливим було питання розвитку ринку паливних гранул, виготовлених з відходів сільськогосподарського виробництва.

Розглянуто питання стратегічного планування у сфері поводження з твердими побутовими відходами особистих селянських господарств та проект селективного збирання твердих побутових відходів.

Наголошено на доцільності впровадження передового європейського досвіду поводження з відходами на рівні місцевих громад.

Було також запропоновано модель міжсекторальної взаємодії у захисті від негативного впливу розміщення відходів та внесено пропозиції до проекту селективного збирання твердих побутових відходів.

 


 

Друга пленарна сесія, 25 жовтня 2013 року 

«Сучасний стан сміттєзвалищ в Україні: екологічні, соціальні, економічні проблеми та шляхи їх розв’язання»

Учасники сесії виступили з доповідями, в яких порушили питання формування й реалізації стратегії регіональної екологічної політики щодо експлуатації Стадницького сміттєзвалища у Вінницькій області, еколого-гідрогеологічні аспекти функціонування полігону твердих побутових відходів у м. Керчі, сучасний стан сміттєзвалищ у Закарпатті та проблеми поводження з побутовими відходами на прикладі м. Луганська та Київської області, а також оприлюднили результати аналізу ситуації щодо поводження з відходами на Рівненщині.

Особливу увагу було приділено ролі комплексної експертизи та інтегрованої оцінки у питанні поводження з відходами та визначенню впливу несанкціонованого звалища твердих побутових відходів на ґрунти та рослинність.

Під час обговорення присутні не оминули проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізації в сільській місцевості.

Викликала інтерес презентація Національного проекту «Чисте місто» як варіант розв’язання проблем поводження з побутовими відходами та їх утилізації.

Екологічні ризики збирання та утилізації побутових батарейок і проблеми вилучення кольорових металів з відпрацьованих хімічних джерел струму було висвітлено під час презентації громадської екологічної кампанії «Батарейкам – утилізація!».


 

Круглий стіл 1. «Сучасні технології переробки та утилізації промислових та токсичних відходів»

Предметом дискусій на круглому столі стали питання обстеження полігонів твердих побутових відходів та утилізації біогазу в енергетичних установках, використання відходів як вторинної сировини у м. Ровеньках, проблема переробки природних відвалів на території Луганської області та утилізація фосфогіпсу як екологічно шкідливої сировини.

Було наголошено на необхідності створення в Україні галузі сміттєпереробки як нагальної потреби сьогодення.

Визначено переваги використання інноваційних технологій для економії електроенергії на будівельному майданчику, розглянуто основні етапи та технології утилізації твердих побутових відходів, а також екологічні аспекти енергоефективної технології сухого збагачення руд.

Представлено технологію переробки відпрацьованих люмінесцентних ламп, сортування та переробки твердих побутових відходів, варіанти раціонального та екологічно безпечного застосування відходів нафтопереробної та вугледобувної промисловості, визначено роль біопалива як еколого-економічного результату вторинної переробки.

Учасники круглого столу запропонували стимулювати надходження інвестицій у сферу поводження з відходами, розвиток інфраструктури ринку вторинних ресурсів та залучити у цю сферу малий і середній бізнес з перспективою створення на цих засадах галузі зі збирання та перероблення відходів у товарну продукцію.

Також було наголошено на необхідності доопрацювання та схвалення проекту Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва, розроблення Стратегії розвитку більш чистого виробництва на період до 2020 року і Національного плану дій з розвитку більш чистого виробництва на період з 2013 до 2016 року та забезпечити розроблення, ухвалення та реалізацію проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань екологізації промисловості, зокрема щодо впровадження фінансово-економічних механізмів підтримки господарюючих суб’єктів, які прагнуть зменшити обсяги шкідливих викидів і відходів виробництва, впроваджують і розвивають природоохоронні ресурсоощадні та маловідходні технології.

 


 

Круглий стіл 2. «Охорона навколишнього середовища та здоров’я населення від негативного впливу розміщення відходів»

На засіданні круглого столу було розглянуто питання вивчення медико-екологічних ризиків для населення від розміщення відходів, деякі аспекти розв’язання проблеми негативного впливу на довкілля відходів гірничодобувної промисловості, проблеми радіаційного забруднення та шляхи їх розв’язання, а також визначено сучасні стратегічні пріоритети управління відходами в Луганській області.

Учасники обговорили вплив полігону твердих побутових відходів на якість підземних вод, а також приділили увагу стану сміттєзвалищ. Було наголошено на забезпеченні соціальної і правової відповідальність бізнесу та влади у сфері поводження з побутовими відходами.

Визнано переваги організації збирання та утилізації побутових відходів з урахуванням мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище. Присутні наголосили на важливості екологічного контролю у сфері поводження з відходами, моніторингових досліджень екологічного стану територій розміщення відходів паливно-енергетичного комплексу, здійснення оцінки техногенного навантаження на території поблизу від місць видалення відходів у всіх регіонах України.

Зазначено важливість охорони навколишнього середовища і здоров’я населення від негативного впливу розміщення відходів Луганського полігону твердих побутових відходів, а також застосування біоекологічної оцінки стану довкілля у зоні впливу полігону захоронення гексахлорбензолу в Калуському промисловому районі.

 


 

Круглий стіл 3. «Участь громадськості у формуванні системи інтегрованого управління відходами в Україні»

Під час круглого столу було обговорено взаємодію громадськості та влади у розв’язанні проблеми ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, поводження з твердими побутовими відходами.

Учасники представили аналіз участі громадськості у формуванні у населення ставлення до відходів та порівняльний аналіз участі школярів у поводженні з відходами в Україні та США, приділили увагу перспективам розвитку в Україні добування біогазу на звалищах твердих побутових відходів та його використання.

Представники громадських організацій Донеччини ознайомили присутніх з результатами обласного освітнього конкурсу «Я хочу жити в чистому місті».