Програма форуму

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ

 

«ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВСТВО, ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні

 

м. Київ                                                                                                                                                                                                           22–23 листопада 2016 р. вул. Володимирська, 55,

приміщення Великого конференц-залу

Президії Національної академії наук України

 

 

Програма заходів

 

22 листопада

 

10.00–11.00

Реєстрація учасників Форуму

10.30–11.00

Брифінг для ЗМІ «Презентація результатів розслідування незаконної діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами підприємств-ліцензіатів»

11.00–11.30

Відкриття   Національного  форуму  «Поводження  з   відходами в Україні: законодавство, економіка, технології».

Привітання учасників

Кістіон Володимир Євсевійович, віце-прем'єр-міністр України

Семерак   Остап   Михайлович,  міністр   екології   та   природних ресурсів України

Недава Олег Анатолійович, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики,  природокористування  та  ліквідації  наслідків Чорнобильської катастрофи

Марчевський Ілля Якович, голова правління компанії «Si Group

Consort. Ltd.»

Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, голова Національної екологічної ради України

Томас Ванденбрук, керівник міжнародних проектів компанії- утилізатора небезпечних відходів «Tredi Seche Environnement» (Франція)

Офер Паз, координатор з розвитку міжнародного бізнесу підприємства з утилізації небезпечних відходів International Business Development «Tradebe» (Великобританія)

11.30–12.30

Перша  пленарна  сесія  «Проблеми  та  перспективи  формування

Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні»

(Великий зал, 2-й поверх)

12.30–13.15

Перерва


13.15–15.0Круглий стіл 1 «Проблеми поводження з непридатними пестицидами в Україні: екологічні, економічні та соціальні наслідки»

(Великий зал, 2-й поверх)

 

Секція 1 «Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами»

(Малий зал, 2-й поверх)

 

15.00–15.30  Перерва

 

15.30–17.30  Круглий стіл 2 «Проблеми поводження з радіоактивними відходами:

міжнародна практика та досвід України»

(Великий зал, 2-й поверх)

 

 

 

23 листопада

 

9.00–10.00    Реєстрація учасників

 

10.00–12.00  Секція  2   «Екологічно  дружні  технології  утилізації  небезпечних відходів»

(Великий зал, 2-й поверх)

 

Круглий стіл 3 «Впровадження в Україні європейських підходів до управління відходами електричного та електронного обладнання» (Білий зал, 1-й поверх)

 

Засідання тематичної робочої групи «Засади екологічно безпечного поводження з рідкими небезпечними відходами»

(Малий зал, 2-й поверх)

 

12.00–12.30  Перерва

 

12.30–13.30  Підведення    підсумків   Національного   форуму   «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Великий зал, 2-й поверх)


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

 

Перша пленарна сесія

 

Проблеми та перспективи формування

Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні

(Великий зал, 2-й поверх)

 

 


22 листопада 2016 р.


 

 

 Рег лам ент


11.30–12.30                                                                   доповіді – 7 хв. обговорення – 3 хв.

 

 Ведучі :                    Недава  Олег  Анатолійович,  народний  депутат  України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної  політики,  природокористування  та   ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Тимочко  Тетяна   Валентинівна,  голова  Всеукраїнської екологічної ліги

 

 

Руденко  Леонід  Григорович,  доктор  географічних  наук,  академік   НАН України, професор, директор Інституту географії НАН України

Поливач  Катерина  Анатоліївна,  кандидат   географічних  наук,   старший науковий співробітник відділу картографії Інституту географії НАН України

Небезпечні відходи в Україні: регіональні відмінності, оцінювання небезпеки та напрями поводження з ними

 

 

Тригубенко  Сергій   Миколайович,   народний   депутат   України,   голова підкомітету  з  питань  державної  політики  у  сфері  поводження  з  відходами Комітету    Верховної    Ради    України    з    питань    екологічної    політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Пропозиції  щодо  посилення  державного  контролю  у  сфері  поводження з небезпечними відходами в Україні

 

 

Тимочко  Тетяна   Валентинівна,  голова  Всеукраїнської  екологічної  ліги, голова Національної екологічної ради України

Необхідність    розроблення    та     ухвалення     Стратегії     поводження з небезпечними відходами в Україні

 

 

Косоуров Кирило Володимирович, голова Правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами

Про   необхідність   удосконалення   ліцензійних   умов   щодо   поводження з небезпечними відходами

 

Обговорення


Круглий стіл 1

 

Проблеми поводження з непридатними пестицидами в Україні:

екологічні, економічні та соціальні наслідки

 

(Великий зал, 2-й поверх)

 


22 листопада 2016 р.


 

 

 Рег лам ент


13.15–15.00                                                                   доповіді – 7 хв. обговорення – 3 хв.

 

 Ведучі :                    Петрів  Лариса  Миколаївна,  національний   координатор Проекту   ЄС/ФАО    спеціалізованого    фонду    з    протидії незаконному обігу пестицидів

Пащенко      Олена      Вікторівна,      заступник      голови

Всеукраїнської екологічної ліги

 

 

Доповідачі:

 

 

Малков Михайло Володимирович, міжнародний консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)

Петрів  Лариса  Миколаївна,  національний  координатор  Проекту  ЄС/ФАО

спеціалізованого фонду з протидії незаконному обігу пестицидів

Проблемні питання поводження з пестицидами в Україні

 

 

Лисиченко Георгій Віталійович, доктор технічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, директор ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

 

 

Бучер    Олександр    Олексійович,    генеральний    директор    ТОВ    «Сігмас

Еколоджі»

Поводження    з    небезпечними    агрохімічними    відходами    пестицидів та агрохімікатів

 

 

Моклячук Лідія Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділом екотоксикології

Городиська Інна Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Інститут агроекології і природокористування НААН України

Фітотехнології для управління ґрунтами, забрудненими стійкими пестицидами

 

 

Пащенко Олена Вікторівна, заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Здійснення інформаційної кампанії ВЕЛ з питань підвищення обізнаності населення щодо поводження з непридатними пестицидами


Посмітний Олександр Сергійович, експерт ВЕГО «Мама-86»

Впровадження   загальної   інвентаризації   непридатних   та   заборонених до   використання   пестицидів   і   агрохімікатів   на   території   України за міжнародними стандартами – реальний крок до розв’язання проблеми поводження з непридатними пестицидами в країні

 

Обговорення

 

 

Секція 1

 

Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами

 

(Малий зал, 2-й поверх)

 


22 листопада 2016 р.


 

 

 Рег лам ент


13.15–15.00                                                                   доповіді – 7 хв. обговорення – 3 хв.

 

 Ведучі :                    Гущук Ігор Віталійович, кандидат медичних наук, доцент, керівник  Науково-дослідного  центру «Екологія  людини  та охорона        громадського        здоров’я»         Національного університету «Острозька академія»

Вадзюк Степан Несторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології Тернопільського медичного університету iменi I. Я. Горбачeвського

 

Доповідачі:

 

Загорій Гліб Володимирович, народний депутат України, доктор фармацевтичних наук

Особливості  поводження  з  медичними  та  фармацевтичними  відходами в Україні

 

Гущук Ігор Віталійович, кандидат медичних наук, доцент, керівник Науково- дослідного центру «Екологія людини та охорона громадського здоров’я» Національного університету «Острозька академія»

Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами

 

Вадзюк Степан Несторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології Тернопільського медичного університету iменi I. Я. Горбачeвського, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Проблеми поводження з відходами у системі охорони здоров’я


Повякель  Людмила  Іванівна,  кандидат  біологічних  наук,  керівник лабораторії екогігієни і токсикології небезпечних відходів Наукового центру превентивної   токсикології,   харчової   та   хімічної   безпеки   імені   академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України

Законодавство у сфері поводження з відходами в Україні та Європейському

Союзі

 

Обговорення

 

 

Круглий стіл 2

 

Проблеми поводження з радіоактивними відходами:

міжнародна практика та досвід України

 

(Великий зал, 2-й поверх)

 


22 листопада 2016 р.


 

 

 Рег лам ент


15.30–17.30                                                                   доповіді – 7 хв. обговорення – 3 хв.

 

 

 Ведучі :                    Холоша   Володимир   Іванович,   заступник   генерального директора     з     питань     створення     єдиного     комплексу поводження з ВЯП ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК

«Енергоатом»

Тимочко  Тетяна   Валентинівна,  голова  Всеукраїнської екологічної ліги

 

 

Доповідачі:

 

 

Петрук    Віталій    Вікторович,    голова    Державного   агентства    України з управління зоною відчуження

Відпрацьоване ядерне паливо в зоні відчуження

 

Рибак Іван Петрович, народний депутат України, голова підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Радіоактивні відходи в Україні: виклики та шляхи розв’язання проблем

 

Холоша  Володимир  Іванович,  заступник  генерального  директора  з  питань створення єдиного комплексу поводження з ВЯП ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом»

Проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні та шляхи їх подолання

 

Шестопалов Вячеслав Михайлович, академік НАН України, радник Президії

Національної академії наук України

Стан поводження з радіоактивними відходами в Україні


Мичак Антон Григорович, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник відділу геоекології

Філіпович Володимир Євгенович, кандидат геологічних наук, завідувач відділу геоекології

ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»

Геологічне середовище як місце утилізації відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів за даними космічних зйомок

 

Азімов  Олександр  Тельманович,  доктор  геологічних  наук,  провідний науковий співробітник ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України»

Геодинамічні дослідження і виділення сприятливих для підземної ізоляції РАВ ділянок у зоні відчуження на основі використання даних дистанційного зондування

 

Табачний  Леонід   Якович,   начальник   Центру   прогнозування  наслідків радіаційних аварій Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Стан системи радіаційного моніторингу в Україні

 

Ольховик Юрій Олександрович, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

Про   поводження   з   паливовмісними   лавовими   матеріалами   об’єкта

«Укриття»

 

Обговорення

 

Секція 2

 

Екологічно дружні технології утилізації небезпечних відходів

 

(Великий зал, 2-й поверх)

 

 

 

 

 

 


 Вед


 

 

 

23 листопада 2016 р.

 

 Рег лам ент

10.00–12.00

 

доповіді – 7 хв.

 

 

учі :                 Ігнатенко

 

 

Олександр  Павлович,

обговорення – 3 хв.

кандидат  економічних

 

наук, докторант Національної академії державного управління  при  Президентові  України,  президент Екологічної рециклінгової асоціації України

Фоміна Наталія Максимівна, старший викладач кафедри хімічних технологій та водоочищення Черкаського державного технологічного університету, голова Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

 

Доповідачі:


 

Гардашук Тетяна Василівна, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України Поводження з відходами як глобальна проблема


Скрипчук Петро Михайлович, доктор економічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування, керівник громадської організації «Зелені ініціативи Рівного»

Екологічно безпечна переробка опалого листя в містах

 

 

Фоміна Наталія Максимівна, старший викладач кафедри хімічних технологій та водоочищення Черкаського державного технологічного університету, голова Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Поводження з твердими відходами в Черкаській області

 

 

Слюта Аліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри географії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, голова Чернігівської обласної організації Національного молодіжного центру «Екологічні ініціативи»

Проблеми поводження з небезпечними побутовими відходами в сільській місцевості

 

 

Балджи Марина Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та планування бізнесу Одеського національного економічного університету

Організаційно-економічні засади вдосконалення управління твердими побутовими відходами

 

 

Дмитрук Юрій Михайлович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри      ґрунтознавства      Чернівецького      національного      університету імені Ю. Федьковича

Технології оцінки екологічної безпечності полігонів твердих побутових відходів для довкілля

 

 

Cокол Валентина Миколаївна, голова міського осередку Всеукраїнської екологічної ліги, вчитель біології НВК «Дивосвіт» (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.)

Стан поводження з відходами в м. Жовті води

 

Обговорення


Круглий стіл 3

 

Впровадження в Україні європейських підходів

до управління відходами електричного та електронного обладнання

(Білий зал, 1-й поверх)


 

23 листопада 2016 р.


 

 

 Рег лам ент


10.00–12.00                                                                   доповіді – 7 хв. обговорення – 3 хв.

 

 

 Ведучі :                    Лебедєва Аліна Володимирівна, кандидат юридичних наук, керівник напряму вдосконалення державної політики у сфері енергоефективного        освітлення        Проекту         ПРООН

«Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення»

Ісаєва Катерина Володимирівна, заступник генерального директора ТОВ «Сігмас Еколоджі» з питань поводження з небезпечними відходами на території України

 

Доповідачі:

 

Недава  Олег  Анатолійович,  народний  депутат  України,  заступник  голови Комітету    Верховної    Ради    України    з    питань    екологічної    політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Законодавчі  ініціативи  у  сфері  управління  відходами  електричного  та електронного обладнання

 

 

Лебедєва Аліна Володимирівна, кандидат юридичних наук, керівник напряму вдосконалення державної політики у сфері енергоефективного освітлення Проекту ПРООН «Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення»

Сприяння у формуванні політики поводження з ртутьмісними лампами

 

 

Ісаєва    Катерина    Володимирівна,    заступник    генерального    директора ТОВ «Сігмас Еколоджі» з питань поводження з небезпечними відходами на території України

Поводження з відпрацьованими люмінесцентними лампами: досвід міжнародної компанії в Україні

 

 

Северін Олександр Степанович, радник з партнерства і відносин з урядом та місцевими органами влади

Лобанов     Сергій     Павлович,     лідер     команди     з     питань     освітлення

в житловому секторі

Проект ПРООН «Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення»

Досвід Проекту ПРООН та громадських організацій у розв’язанні проблеми утилізації ртутьвмісних ламп в Україні


Свириденко  Олена  Федорівна,  викладач  Хорольського  агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії

Стан  поводження   і   перспективи  розв’язання  проблеми  з   відходами електричного та електронного обладнання у Хоролі

 

 

Волкова  Світлана  Андріївна,  кандидат  хімічних  наук,  доцент   кафедри органічної та біологічної хімії

Пилипчук  Людмила  Львівна,  кандидат  біологічних  наук,  доцент  кафедри

загальної та неорганічної хімії

Херсонський державний університет

Як забезпечити повноту збору електронних відходів

 

 

Павловський  Денис   Олександрович,  координатор проектів  тематичного напряму з хімічної безпеки ВЕГО «Мама-86»

Роль громадськості у створенні системи поводження з електронними відходами в Україні в контексті імплементації «електронних директив» Європейського Союзу

 

Обговорення

 

 

Засідання тематичної робочої групи

 

Засади екологічно безпечного поводження з рідкими небезпечними відходами

 

(Малий зал, 2-й поверх)

 


23 листопада 2016 р.


 

 

 Рег лам ент


10.00–12.00                                                                   доповіді – 7 хв. обговорення – 3 хв.

 

Доповідачі:

 

Бережной  Олег  Миколайович,  завідувач  сектору  оперативного  контролю Північного регіону Державної екологічної інспекції в Донецькій області Питання поводження з фільтратом, що утворюється на полігонах ТПВ

 

Мальований Мирослав Степанович, доктор технічних наук, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища Національного університету «Львівська політехніка», голова Львівської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги

Технології очищення фільтратів полігонів ТПВ: проблеми та рішення

 

Горбенко Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, технічний директор Науково-технологічного центру «Аналітика-Наука-Технології» Автоматизовані біоенергетичні комплекси – майбутнє України

 

Обговорення

 

 

 

 

 

 

 

  • Програма 22-23.11.pdf
    Download
    ( 446.10 КБ )